Elbæk Efterskole 2 6190

OM SKOLEN

Elbæk Efterskole ligger i landsbyen Elbæk mellem Odder og Horsens. Skolen blev startet i 1887. Indtil 1966 var skolen både fri- og efterskole, men herefter kørte skolen videre som ren efterskole.

 

2 årgange
6 klasser
148 elever


Der går 148 elever på skolen. Vi har i de seneste skoleår haft én 9. klasse og fem 10. klasser.

Der er ligelig fordeling mellem drenge og piger, 74 af hver.

Faciliteterne på Elbæk

Vi har rigtige gode idrætsfaciliteter: To idrætshaller (den ene med tilskuerpladser), en spejlsal, et fitnesscenter og et springcenter, som afspejler, at gymnastik og idræt er væsentlige områder på skolen. Gymnastik er obligatorisk for alle med 5 ugentlige lektioner. Desuden har skolen gode musikfaciliteter og flere kreative værksteder. Skolen er ikke organiseret med linjer, men bygger i stedet på et meget bredt valgfagsudbud.

Faciliteter Elbæk Efterskole 0539
Faciliteter Elbæk Efterskole 2 6408
Faciliteter Elbæk Efterskole 2 5298

Undervisningen på Elbæk

På Elbæk Efterskole vægter vi den boglige undervisning højt. Det overordnede mål er at udvikle elevernes almene og personlige kvalifikationer. For at kunne yde et væsentligt personligt bidrag til de mange sideordnede undervisningsforløb forventes det, at eleverne er aktive, velforberedte og motiverede.

Boglig Skole Elbæk Efterskole 9545

Fagligheden

Vi har fokus på den boglige undervisning

Elbæk Efterskole er en boglig skole. Det betyder, at eleverne ikke kan fravælge fysik/kemi eller tysk. Det betyder også, at vi lægger vægt på, at eleverne giver den boglige undervisning fokus og ikke ser deres efterskoleår som et fri-år fra skolebøger, da vi ligeledes sætter en ære i at kunne sende dem godt videre. Klasseværelserne er alle udstyrede med smartboards, og der er trådløst netværk på hele skolen.

Læs mere om undervisningen

”Elbæk Efterskole har nogle rigtige gode rammer, og en rigtig god størrelse, hvor de unge ikke bare bliver én i mængden – og i vores optik er skolen forankret i nogle rigtige gode og sunde grundværdier, som passer godt til vores egen holdninger til, hvordan man skal være medopdrager i de unge menneskers liv.

Anne 

Mor til tidligere elev i 10. klasse

Elbæk Efterskole 0758

Et godt sted at være

Skolen er løbende udbygget og har gode faciliteter og bo-enheder. Eleverne er indkvarteret på 2-,3- og 4-mandsværelser, alle med eget bad og toilet, og eleverne bor alle i samme område på skolen.

Vores værdier

Elbæk Efterskole er en grundtvigsk skole med rod i dansk kulturhistorie. Den grundlæggende idé bag skolens virksomhed er, at alle skal udvikle livsmod og føle glæde ved livet, så man får lyst til at vise initiativ og påtage sig et ansvar.

Samvær og bidrag til fællesskab

Det enkelte menneske er ikke kun noget i kraft af sig selv, men i allerhøjeste grad i kraft af samværet i et forpligtende fællesskab. Den enkeltes bidrag er centralt.

Personlig udvikling

Den personlige udvikling går hånd i hånd med udviklingen af fællesskabet. Det enkelte menneske og de fællesskaber, det indgår i, er på en og samme tid både hinandens modsætninger og forudsætninger.

Engagement, samliv og forpligtelse

At tale sammen, at leve sammen og at handle sammen udvikler både den enkelte og fællesskabet. Den fælles forpligtelse er derfor, at alle engagerer sig i livet på skolen. At gøre en forskel både i sit eget liv og i andres kræver et personligt engagement. 

Elbæk Efterskole 2 6073
Elbæk Efterskole 9650
3Images3

Bliv elev på Elbæk Efterskole

Elbæk Efterskole er åben for alle, der vil indgå i et forpligtende fællesskab med de glæder og sorger det nu en gang giver.

Bliv elev

Image2

Udforsk mere