Bestyrelsen

Der sidder 5 personer i bestyrelsen for Elbæk Efterskole.

De vælges på skolekredsens generalforsamling for to år ad gangen.

DJI 0236

Formand
Henning Jensen

Næstformand
Søren Peter Broch

Medlemmer
Anja Bjørg Sørensen
Lotte Bundgaard Sommer
Frank Jensen