Elbæk Efterskole 9880

UNDERVISNING

På Elbæk Efterskole sigter undervisningen i alle fag mod faglig dygtiggørelse, fordybelse og indlevelse.

OBS! Fra skoleåret 25/26 tilbyder vi ikke længere 9. klasse på Elbæk Efterskole. 

Personlig udvikling

Det overordnede mål er at udvikle elevernes almene og personlige kvalifikationer. For at kunne yde et væsentligt personligt bidrag til de mange sideordnede undervisningsforløb forventes det, at eleverne er aktive, velforberedte og motiverede.

Images3 1
Images3 2
Images3 3

"Skolen er helt fantastisk, lærerne er energiske og spreder glæde på skolen. Jeg glemmer aldrig mit år på Elbæk, og jeg kommer virkelig til at savne alt ved efterskolelivet!

Johanne

Tidligere elev i 10. klasse

Fag i 9. klasse

Som elev i 9. klasse får du dog flere boglige timer end 10. klasserne, da der lovgivningsmæssigt er flere obligatoriske skolefags-timer i 9. klasse.

Dansk

Som elev har du dansk i 5 lektioner á 45 minutters varighed om ugen.

Matematik

Som elev har du matematik i 3 lektioner á 45 minutters varighed om ugen.

Engelsk

Som elev har du engelsk i 3 lektioner á 45 minutters varighed om ugen.

Tysk

Som elev har du tysk i 3 lektioner á 45 minutters varighed om ugen.

Fysik/kemi

Som elev har du fysik/kemi i 3 lektioner á 45 minutters varighed om ugen.

Biologi

Som elev har du biologi i 1 lektion á 45 minutters varighed om ugen.

Geografi

Som elev har du geografi i 1 lektion á 45 minutters varighed om ugen.

Kristendom

Som elev har du kristendom i 1 lektion á 45 minutters varighed om ugen.

Historie

Som elev har du historie i 1 lektion á 45 minutters varighed om ugen.

Samfundsfag

Som elev har du samfundsfag i 1 lektion á 45 minutters varighed om ugen.

Idræt

Som elev har du idræt i 2 lektioner á 45 minutters varighed om ugen.

Image Studying

10. klasse på Elbæk

På Elbæk Efterskole har vi fem 10. klasser med 24-26 elever i hver. Som 10. klasse har du, udover dansk, matematik og engelsk, obligatorisk tysk og fysik/kemi. I juni måned afsluttes alle fag med en mundtlig eksamen og en skriftlig eksamen, dog med undtagelse af fysik/kemi, der ikke er en skriftlig eksamen.

Fag i 10. klasse

Herunder kan du se, hvilke boglige fag, du skal have som elev på efterskolens 10. klasse.

Dansk

Som elev har du dansk i 5 lektioner á 45 minutters varighed om ugen.

Engelsk

Som elev har du engelsk i 3 lektioner á 45 minutters varighed om ugen.

Tysk

Som elev har du tysk i 3 lektioner á 45 minutters varighed om ugen.

Matematik

Som elev har du matematik i 4 lektioner á 45 minutters varighed om ugen.

Fysik/kemi

Som elev har du fysik/kemi i 3 lektioner á 45 minutters varighed om ugen.

Støtte og hjælp til faglige udfordringer

På Elbæk Efterskole vægter vi den boglige undervisning højt. Derfor tilbyder vi ekstra faglig undervisning til elever i 10. klasse, der har behov for det og ønsker det. Derfor kan du sagtens gå på Elbæk Efterskole, selvom du er fagligt udfordret. Det eneste vi forlanger er, at du selv har lyst til at forbedre dig samt tage imod den hjælp, som vi kan tilbyde.

Vores målsætning er, at elever med ønske om ekstra støtte ved skoleårets start, kan præsenteres for en individuel udviklingsplan, der er godkendt af skole, forældre og elev. Støtten kan være individuel undervisning, undervisning på små hold eller to-lærerordning i klassen

Læs mere

Chemistry
Elbæk Efterskole 9540
Elbæk Efterskole 9915

Årsplan

Undervisningens forløb tilrettelægges i henhold til vores årsplan med 42 skoleuger. Der vil være undervisning, der er tilrettelagt til afvikling i weekender, ligesom der vil være enkelte undervisningsfrie hverdage. I de boglige fag tilrettelægges undervisningen således, at den altid står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Vores valgfag er delt op hen over året, så de afvikles i 3 perioder. Man kan altid genvælge sine valgfag.

Ved du ikke helt, hvad du skal bagefter?

På Elbæk Efterskole har vi 3 skolevejledere, der alle har taget vejlederuddannelse ved Danmarks Pædagogiske Universitet. De har hver har ansvaret for 2 klasser. De afholder samtaler med eleverne flere gange i løbet af skoleåret og hjælper dem med at få kendskab til de forskellige muligheder, der er, når du har afsluttet dit efterskoleophold. 

I løbet af skoleåret alle elever i 10. klasse bl.a. også i Brobygning, i én uge, hvor du kan komme ud på forskellige gymnasiale og erhvervsuddannelse for at prøve af, hvad der passer bedst til dig.

Elbæk Efterskole 9809
Topbanner3

Prøveforberedende undervisning

På Elbæk Efterskole sigter undervisningen i alle fag mod faglig dygtiggørelse, fordybelse og indlevelse. Vi forbereder vores elever til, at de i juni måned er til eksaminer i alle deres boglige fag. Tysk og fysik/kemi er obligatoriske fag hos os. 

Vi håber, at når du forlader Elbæk Efterskole, at du har fået en god portion faglig læring med i din rygsæk.

Besøg Elbæk Efterskole

Vi vil rigtigt gerne vise skolen frem for dig, der ønsker at blive elev på Elbæk Efterskole, så derfor har vi i løbet af skoleåret flere rundvisningsaftener, hvor du og dine forældre kan komme på besøg og se, om Elbæk Efterskole er noget for dig.

Book besøg

Photorectangle 244

Udforsk mere